logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Kwetsbaar Ouderschap

Hoe kunnen het pre- en postnatale domein beter in verbinding komen voor de hulp aan kwetsbare ouders?

Achtergrond

Kwetsbare (jonge) ouders ervaren knelpunten in zorg en ondersteuning. De pre- en postnatale zorg is nog onvoldoende met elkaar verbonden en interventies zijn veelal individueel en probleemgericht en is er nog onvoldoende aandacht voor preventie. Door het aanpakken van deze knelpunten werken we aan het vergroten van de zelfstandigheid van kwetsbare (jonge) ouders en bouwen we toe naar een doorlopende lijn van preconceptiezorg tot aan jeugdgezondheidszorg, welzijn en zorg.

Doel

Dit onderzoek heeft als doel knelpunten in de verbinding tussen het pre- en postnatale domein aan te pakken en te werken aan een doorlopende lijn van preconceptiezorg tot aan jeugdgezondheidszorg, welzijn en zorg om zo te werken aan het vergroten van de zelfstandigheid van kwetsbare (jonge) ouders. 

Methoden

Met actiegericht onderzoek willen we onderzoeken welke verbeteringen in de pre- en postnatale hulp leiden tot een betere samenwerking tussen het medisch en sociaal domein en welke factoren bijdragen aan het bouwen van een netwerk rondom kwetsbare ouders.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Delft, de Reinier de Graaf Groep en het Verloskundig samenwerkingsverband Reinier. 

Opbrengsten

Uitkomsten van dit onderzoek worden in 2024 verwacht.

Huidige stand van zaken

Er wordt nu hard gewerkt aan het opstellen van een breder consortium en het gezamenlijk uitwerken van een visie en onderzoeksopzet.

Looptijd

2020 – 2024. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cathelijne Mieloo: C.L.Mieloo@hhs.nl