logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Online Bijeenkomst Jeugdmonitoring 'Jeugdhulpgebruik'

Op 10 december geven Roelof Schellingerhout (SCP), Cathelijne Mieloo en Wouter Reith (beide Haagse Hogeschool) in het kennisnetwerk een presentatie over waarom het gebruik van Jeugdhulp verschilt tussen wijken.

Factoren als armoede en echtscheiding vergroten de kans op het gebruik van jeugdhulp. Het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden (KJH) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) werken samen om de achtergronden van verschillen in jeugdhulpgebruik tussen wijken inzichtelijk te maken. Het SCP heeft een landelijk model op wijkniveau gemaakt om verschillen in verwacht en werkelijk gebruik in kaart te brengen (https://digitaal.scp.nl/jeugdhulp-in-de-wijk/). 

Het model kan het jeugdhulpgebruik niet volledig verklaren: het jeugdhulpgebruik in wijken die op elkaar lijken kan toch verschillen. In dialoogsessies en interviews met betrokken professionals uit deze wijken in de regio Haaglanden zoals hulpverleners, wijkagent, schoolmaatschappelijk werkers en jongerenwerkers is het KJH in gesprek gegaan. Gezamenlijk is gezocht naar aanvullende verklaringen voor de verschillen in jeugdhulpgebruik in ogenschijnlijk vergelijkbare wijken. Naast deze gesprekken heeft het KJH ook gekeken welke lokaal beschikbare data bruikbaar is om het landelijk model te verbeteren.  

Na de pauze praten we met elkaar verder over factoren die mogelijk samenhangen met laag/hoog jeugdzorggebruik en mogelijke oorzaken van het landelijk groeiend jeugdzorggebruik.

donderdag 10-12-2020


Van 09:00 tot 11:30 uur
Hier aanmelden >