logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Literatuuronderzoek scheiding

Wat is er bekend over beschermings- en risicofactoren bij een scheiding en welke belangrijke keerpunten zijn er?

Achtergrond

Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie is gevraagd door Garage2020 om een literatuuronderzoek te doen naar factoren die de kans op een (problematische) scheiding kunnen verminderen of juist versterken. Zowel de periode voorafgaand aan de daadwerkelijke scheiding en de periode na de scheiding worden hierin meegenomen, evenals belangrijke keerpunten in deze periodes.

Doel

Dit literatuuronderzoek heeft als doel het verzamelen en structureren van bestaande kennis over scheidingen en de bijbehorende beschermings- en risicofactoren alsmede belangrijke keerpunten.

Methoden

Het literatuuronderzoek zal plaatsvinden aan de hand van de Richtlijn Scheiding, het NJi kennisdossier scheiding en een systematische literatuursearch naar belangrijke keerpunten. 

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Garage2020.

Opbrengsten

De resultaten van dit onderzoek worden eind juli 2020 verwacht.

Huidige stand van zaken

Op dit moment is het literatuuronderzoek in volle gang.

Looptijd

Mei 2020 – juli 2020.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers: A.T.Steenbakkers@hhs.nl