logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Publicaties

Het praktijkgerichte onderzoek van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden wordt gepubliceerd in wetenschapsbladen, onderzoeksrapporten en opiniestukken.

Op deze pagina vindt u de publicaties over onderzoeken van het lectoraat Jeugdhulp in transformatie, alsmede publicaties die direct samenhangen met (onderzoeks)projecten van het lectoraat.

 

Normaal doen – Lectorale intreerede
zaterdag 31-10-2020

Normaal doen – Lectorale intreerede

In zijn intreerede gaat lector Rob Gilsing in op de transformatiedoelen van de jeugdwet. Hij duidt deze doelen aan als wonderwoorden. Ze zweven door het publieke debat, maar lijken door de verschillende perspectieven enigszins ongrijpbaar. We verwach

Cliëntervaringsonderzoek Haaglanden 2019
zaterdag 31-10-2020

Cliëntervaringsonderzoek Haaglanden 2019

Voor goede en effectieve hulp zijn de ervaringen van ouders en jongeren van groot belang. De Jeugdwet verplicht gemeenten daarom om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. In de jeugdhulpregio Haaglanden hebben gemeenten en z

Model op wijkniveau biedt inzicht in jeugdhulpgebruik
zaterdag 31-10-2020

Model op wijkniveau biedt inzicht in jeugdhulpgebruik

De regionale verschillen in de mate van het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf zijn groot, ook tussen wijken. Een door het SCP ontwikkeld model laat zien dat die verschillen meestal samenhangen met kenmerken van inwoners van de wijken. Niet alle w

Cultuursensitieve jeugdhulp in de regio Haaglanden
zaterdag 31-10-2020

Cultuursensitieve jeugdhulp in de regio Haaglanden

Cultuursensitief werken: veel organisaties worstelen nog met de vraag hoe zij dit op een duurzame manier door kunnen voeren. Zo ook bij de jeugdhulp in regio Haaglanden. Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden deed samen met Kennisplatform Integratie & Sa

Regievoering door gezinnen gaat niet vanzelf
zaterdag 31-10-2020

Regievoering door gezinnen gaat niet vanzelf

De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) beoogt multiprobleemgezinnen integraal, planmatig en doelgericht te helpen door hen actief te betrekken bij de hulp. De vaak onderling verweven problemen van deze gezinnen bestrijken meerdere gebieden, waardoor zij te

Samen aan het werk met gezinnen
zaterdag 31-10-2020

Samen aan het werk met gezinnen

De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) is gericht op een gezamenlijk plan in de hulp en ondersteuning aan gezinnen met meervoudige problematiek, waarbij meerdere personen en instanties betrokken zijn. In dit artikel gaan we in op de samenwerking tussen vers