logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Vakmanschap

Deze onderzoeken richten zich op het versterken van professionaliteit in brede zin.

Startende professionals
Lopend

Startende professionals

Welke factoren dragen bij aan het behoud van startende Hbo-professionals binnen de jeugdhulp? Achtergrond De jeugdhulp sector heeft te maken met schaarste aan personeel. De sector kent absoluut en relatief gezien een groot verloop van personeel, on

Platform Jeugdhulpprofessionals
Lopend

Platform Jeugdhulpprofessionals

Het Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden (PJH) biedt een podium aan professionals om met elkaar in gesprek te gaan over hun professionele ruimte. Dat gesprek wordt gevoed door metingen onder professionals in de jeugdhulp, professional-ervarings

Ervaringsdeskundige professionals
Afgerond

Ervaringsdeskundige professionals

Met dit onderzoek zijn TNO en de Haagse Hogeschool nagegaan of en hoe ervaringen van huiselijk geweld van professionals te benutten zijn in de hulpverlening aan gezinnen waar huiselijk geweld speelt. Achtergrond Professionals die werken met volwass