logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Missie en visie

Het kennisnetwerk verbindt de Haagse Hogeschool, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in Haaglanden met een missie. ‘Leren innoveren’ om de kwaliteit van de jeugdhulp steeds verder te verbeteren staat daarbij centraal. Dat doen we door te werken aan:

1) doorgaande leerlijnen van leerlingen
2) kenniscirculatie
3) goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt,
4) innovaties in de zorg en lange termijneffecten van jeugdhulp

Onze missie is het onderbouwen, evalueren en versterken van methodieken en zorgvormen die worden aangeboden door jeugdhulp (multidisciplinaire lokale teams, specialistische zorg) en basisvoorzieningen (sport, jeugdwerk, welzijn, school, jeugdgezondheidszorg, huisarts) in de regio Haaglanden. Het kennisnetwerk draagt bij aan de transformatie van hulp (ook specialistisch) zoveel mogelijk in de eigen omgeving en waar mogelijk verbonden met hulp in de wijk, op school, in het gezondheidscentrum en met jeugdgezondheidszorg; vraaggericht, op maat met duidelijke verantwoordelijkheid van de professional; en met continuïteit van zorg, ook als de jongere 18 jaar of ouder is. Jeugdigen en verzorgers die een vraag hebben over opvoeden en opgroeien worden optimaal toegerust, zodat kind en gezin naar vermogen meedoen in de samenleving.

Missie en visie