logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Onderwijs

Bijdragen aan de opleiding van professionals is een van de ambities van het kennisnetwerk. Aan deze ambitie werkt het lectoraat Jeugdhulp in transformatie op verschillende wijzen:

  • Door docenten een actieve rol als docent-onderzoeker te geven in de uitvoering van onderzoeken door het lectoraat
  • Door mee te denken en te adviseren over het curriculum van de opleidingen van de faculteit Sociaal Werk en Educatie van De Haagse Hogeschool
  • Door bij te dragen aan de ontwikkeling van een onderzoekende houding bij studenten
  • Door een rol te spelen in de versterking van de relatie tussen opleidingen en werkveld
  • Door het verzorgen van gastlessen en workshops voor studenten
  • Door het verzorgen van actualiteitenlezingen voor docenten
  • Door (bij te dragen aan) de ontwikkeling van minoren, zoals de Minor Zorgcoördinatie voor gezinnen met complexe problemen 
  • Door studenten een actieve rol te geven in de uitvoering van verschillende onderzoeken van het lectoraat
  • Door vanuit het onderzoeksperspectief deel te nemen in de leernetwerken Samenwerken, samenleren

Over een aantal concrete activiteiten is op deze pagina meer informatie te vinden.

Zorgcoördinatie voor gezinnen met complexe problemen
Lopend

Zorgcoördinatie voor gezinnen met complexe problemen

Achtergrond Met het invoeren van de jeugdwet wordt van professionals verwacht dat zij inzetten op de eigen kracht en zelfregie van jeugdigen en gezinnen en werken vanuit het perspectief van cliënten. En, er moet ook integraal gewerkt worden, me

HBO Skills II
Lopend

HBO Skills II

Het doel van het vak HBO Skills II is dat studenten, door middel van het meewerken aan lopend onderzoek, kennis maken met de verschillende fasen van praktijkgericht onderzoek. Hierbij gaat het met name gaan om het operationaliseren van een gegeven on