logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Onderzoek

Het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden heeft als doel om uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar de jeugdhulp in de regio Haaglanden te bevorderen. Door middel van een gezamenlijk opgestelde onderzoeksagenda wordt richting gegeven aan dit onderzoek. Onze onderzoeken zijn verveeld in de onderstaande vier onderzoekslijnen, met daarin de volgende onderzoeken:

Interprofessionele samenwerking

 • Beter samenspel
 • Zorglogistiek
 • Rondom het kind
 • Ketenbreed leren
 • De handen ineen

Alliantie cliënt-professional

 • Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek
 • "Snelle en goede hulp" bij het Centrum Jeugd en Gezin
 • Diversiteitsensitieve jeugdhulp

Vakmanschap

 • Ervaringsdeskundige professionals
 • Platform jeugdhulpprofessionals

Preventie en normaliseren

 • Jeugdhulp in wijken en gemeenten vergeleken
 • Preventie van problemen in opvoeden & opgroeien
 • Leernetwerk normaliseren: leren en innoveren
 • Kenniscentrum kind en scheiding
 • Haagse kansrijke start
 • Literatuuronderzoek scheiding
 • Visietraject opvoeden en opgroeien in Delft

Interprofessionele samenwerking

Deze onderzoeken richten zich op versterking van de samenwerking tussen organisaties en/of professionals van verschillende organisaties en verschillende domeinen.

Alliantie cliënt-professional

Deze onderzoeken richten zich op het versterken van de positie van cliënten en het versterken van de alliantie tussen cliënten en professionals.

Vakmanschap

Deze onderzoeken richten zich op het versterken van professionaliteit in brede zin.

Preventie en normaliseren

Deze onderzoeken richten zich op versterking van preventie en van het gewone opvoeden en opgroeien, van normaliseren en demedicaliseren.