logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Welkom bij het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

In het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden werken De Haagse Hogeschool, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Haaglanden samen. Het netwerk bevordert de uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de transformatie van de jeugdhulp. Ook door te bevorderen dat uit onderzoek beschikbare kennis wordt benut in beleid, uitvoeringspraktijk en niet in net minst in de opleidingen die van belang zijn voor opvoeden en opgroeien. 

Op deze website vindt u informatie over het kennisnetwerk, de lopende en afgeronde onderzoeken, de publicaties die hieruit voortkomen, het onderwijs waar wij bij betrokken zijn en ander nieuws zoals blogs en evenementen. 

BlogBaron Von Münchhausen en de jeugdhulp

Baron Von Münchhausen en de jeugdhulp

Blog van Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in transformatie. 24 juni 2020 Wie kent hem niet, de legendarische opschepper Baron Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen? - naar eigen zeggen in staat tot het onmenselijke. Zo beweerde hij zichzelf &e

OnderzoekOnderzoek “De handen ineen”
Lopend

Onderzoek “De handen ineen”

Het project “De handen ineen” is een actiegericht onderzoek naar de samenwerking rond complexe huiselijk geweld- en kindermishandelingszaken binnen Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Achtergrond Sommige gezinnen hebben te maken met er

OnderzoekBeter samenspel
Lopend

Beter samenspel

Het programma Beter Samenspel bevordert de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde instellingen. Achtergrond De tien gemeenten in de regio Haaglanden (H10 gemeenten) werken aan de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde inst

OnderzoekLeernetwerk Normaliseren: leren en innoveren
Lopend

Leernetwerk Normaliseren: leren en innoveren

De ambitie van leernetwerk Normaliseren is om bij te dragen aan het terugdringen van onnodig jeugdhulpgebruik. Achtergrond Normaliseren, ontzorgen en demedicaliseren: drie begrippen die samen een van de vijf transformatiedoelen in de Jeugdwet vorme

PublicatieNormaal doen – Lectorale intreerede

Normaal doen – Lectorale intreerede

In zijn intreerede gaat lector Rob Gilsing in op de transformatiedoelen van de jeugdwet. Hij duidt deze doelen aan als wonderwoorden. Ze zweven door het publieke debat, maar lijken door de verschillende perspectieven enigszins ongrijpbaar. We verwach

OnderzoekRondom het kind
Lopend

Rondom het kind

Hoe kan de samenwerking tussen basisscholen, jeugdhulp en ouders verbeterd worden rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op school spelen? Achtergrond Samenwerking tussen ouders en professionals is belangrijk wanneer kinderen met zowel

OnderzoekDiversiteitsensitieve jeugdhulp
Lopend

Diversiteitsensitieve jeugdhulp

Hoe kunnen we diversiteitssensitieve jeugdhulp versterkten in de regio Haaglanden? Achtergrond Onderzoek laat zien dat de toegankelijkheid van jeugdhulp in de regio Haaglanden voor jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratieachtergrond onv