logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Welkom bij het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

In het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden werken De Haagse Hogeschool, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Haaglanden samen. Het netwerk bevordert de uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de transformatie van de jeugdhulp. Ook door te bevorderen dat uit onderzoek beschikbare kennis wordt benut in beleid, uitvoeringspraktijk en niet in net minst in de opleidingen die van belang zijn voor opvoeden en opgroeien. 

Op deze website vindt u informatie over het kennisnetwerk, de lopende en afgeronde onderzoeken, de publicaties die hieruit voortkomen, het onderwijs waar wij bij betrokken zijn en ander nieuws zoals blogs en evenementen. 

BlogUithuisplaatsing terugdringen?

Uithuisplaatsing terugdringen?

Beslis samen met ouders en jeugdigen om uithuisplaatsingen terug te dringen. Blog Cora Bartelink, senior-onderzoeker lectoraat Jeugdhulp in transformatie, 17-11-2020. Minder uithuisplaatsingen, dat was één van de doelen van de transiti

OnderzoekOnderzoek “De handen ineen”
Lopend

Onderzoek “De handen ineen”

Het project “De handen ineen” is een actiegericht onderzoek naar de samenwerking rond complexe huiselijk geweld- en kindermishandelingszaken binnen Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Achtergrond Sommige gezinnen hebben te maken met er

OnderzoekPlatform Jeugdhulpprofessionals
Lopend

Platform Jeugdhulpprofessionals

Het Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden (PJH) biedt een podium aan professionals om met elkaar in gesprek te gaan. Dat gesprek wordt gevoed door korte onlinepeilingen onder professionals in de jeugdhulp. Het idee voor het platform is in april

OnderzoekDiversiteitsensitieve jeugdhulp
Lopend

Diversiteitsensitieve jeugdhulp

Hoe kunnen we diversiteitssensitieve jeugdhulp versterkten in de regio Haaglanden? Achtergrond Onderzoek laat zien dat de toegankelijkheid van jeugdhulp in de regio Haaglanden voor jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratieachtergrond onv

WorkshopTerugkijken: Workshop Delftse visie op jeugd(preventie)beleid
maandag 16-11-2020

Terugkijken: Workshop Delftse visie op jeugd(preventie)beleid

Tijdens de digitale ‘Voor de Jeugd Dag’ op 2 november 2020 hebben Rob Gilsing en Stijn van Sommeren het verhaal vertelt van de Delftse visie op jeugd(preventie) beleid en de weg hier naartoe. In hun workshop hebben zij de werkwijze in en

PublicatieNormaal doen – Lectorale intreerede

Normaal doen – Lectorale intreerede

In zijn intreerede gaat lector Rob Gilsing in op de transformatiedoelen van de jeugdwet. Hij duidt deze doelen aan als wonderwoorden. Ze zweven door het publieke debat, maar lijken door de verschillende perspectieven enigszins ongrijpbaar. We verwach

AgendaOnline Bijeenkomst Jeugdmonitoring  'Jeugdhulpgebruik'
donderdag 10-12-2020

Online Bijeenkomst Jeugdmonitoring 'Jeugdhulpgebruik'

Op 10 december geven Roelof Schellingerhout (SCP), Cathelijne Mieloo en Wouter Reith (beide Haagse Hogeschool) in het kennisnetwerk een presentatie over waarom het gebruik van Jeugdhulp verschilt tussen wijken. Factoren als armoede en echtscheiding