logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Welkom bij het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

In het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden werken De Haagse Hogeschool, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Haaglanden samen. Het netwerk bevordert de uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de transformatie van de jeugdhulp. Ook door te bevorderen dat uit onderzoek beschikbare kennis wordt benut in beleid, uitvoeringspraktijk en niet in het minst in de opleidingen die van belang zijn voor opvoeden en opgroeien. 

Op deze website vindt u informatie over het kennisnetwerk, de lopende en afgeronde onderzoeken, de publicaties die hieruit voortkomen, het onderwijs waar wij bij betrokken zijn en ander nieuws zoals blogs en evenementen. 

RapportBuurthuis 'Ons Pandje'

Buurthuis 'Ons Pandje'

Het onderzoek Buurthuis ‘Ons Pandje’: Maatschappelijk welzijn voor jongeren richtte zich op de impact van Stichting MEION's aanbod in buurthuis 'Ons Pandje' op de competentiebeleving van jongeren in Den Haag, specifiek diegenen die deelna

PublicatieZeven sleutels om de samenwerking tussen ouders, onderwijs- en jeugdhulpprofessionals te verbeteren

Zeven sleutels om de samenwerking tussen ouders, onderwijs- en jeugdhulpprofessionals te verbeteren

Zowel het onderwijs als de jeugdhulp kunnen ondersteuning bieden aan kinderen die dit nodig hebben om gezond en gelukkig op te groeien. In het onderzoek Rondom het kind stond de vraag centraal hoe de samenwerking tussen ouders, onderwijs- en jeugdhul

RapportRapport De Jeugdhulpverlener met de toverstaf

Rapport De Jeugdhulpverlener met de toverstaf

Deze rapportage maakt deel uit van het professional ervaringsonderzoek (PEO), dat periodiek de ervaringen van jeugdhulpprofessionals in de regio Haaglanden meet, specifiek op het gebied van professionele ruimte. Dit keer onderzochten we welke maatsc

LinkedInKennisnetwerk Jeugd Haaglanden op LinkedIn

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden op LinkedIn

Direct op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden via LinkedIn.

RapportRapport Goede Start Ouder en Kind Ervaringen en Ondersteuningsbehoeften

Rapport Goede Start Ouder en Kind Ervaringen en Ondersteuningsbehoeften

Wat zijn de behoeften van ouders van jonge kinderen (vanaf de zwangerschap totdat het jongste kind 4 jaar wordt) in de Schilderswijk aan ondersteuning ten aanzien van ouderschap? Daar is onderzoek naar gedaan in het kader van Goede Start Ouder en Ki

RapportGezinsconsulenten versterken de verbinding tussen ouders, school en wijk
donderdag 12-10-2023

Gezinsconsulenten versterken de verbinding tussen ouders, school en wijk

Gezinsconsulenten op zes scholen in Leiden, Katwijk en Leiderdorp werken aan het verminderen van kansenongelijkheid voor kinderen. Hun preventieve, praktische en persoonlijke aanpak verbindt ouders met school en de wijk. Uit een onderzoek van De Haag

PublicatieRol kinderopvang Haagse Kansrijke Start

Rol kinderopvang Haagse Kansrijke Start

Dit rapport biedt een diepgaand inzicht in de belangrijke rol die de kinderopvang speelt in de eerste 1000 dagen van een kind's leven. Deze periode, die begint vóór de geboorte en duurt tot het kind twee jaar oud is, vormt de essenti&eu

PublicatieDe kracht van het gewone - Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren

De kracht van het gewone - Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren

De Kracht van het Gewone: Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren Normaliseren is een actueel onderwerp in de jeugdhulp. Met een groeiende vraag naar jeugdhulp benadrukken velen het belang van normaliseren en het verminderen van medicalisering.