logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Welkom bij het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

In het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden werken De Haagse Hogeschool, jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Haaglanden samen. Het netwerk bevordert de uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar de jeugdhulp in de regio Haaglanden. Om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en de transformatie van de jeugdhulp. Ook door te bevorderen dat uit onderzoek beschikbare kennis wordt benut in beleid, uitvoeringspraktijk en niet in het minst in de opleidingen die van belang zijn voor opvoeden en opgroeien. 

Op deze website vindt u informatie over het kennisnetwerk, de lopende en afgeronde onderzoeken, de publicaties die hieruit voortkomen, het onderwijs waar wij bij betrokken zijn en ander nieuws zoals blogs en evenementen. 

Meld u aan!Jaarconferentie Werkplaats SAMEN
woensdag 29-06-2022

Jaarconferentie Werkplaats SAMEN

Benieuwd wat de Werkplaats SAMEN het afgelopen jaar op het gebied van normaliseren, integraal werken, kindermishandeling en kwetsbare gezinnen heeft bereikt? Zet de datum van de jaarconferentie alvast in je agenda en kom ook! Dan hoor je ook van ons

WorkshopHoe 'vertalen' wij de visie op normaliseren voor de praktijk?
woensdag 29-06-2022

Hoe 'vertalen' wij de visie op normaliseren voor de praktijk?

"verwachtingen, twijfels, onzekerheden, kwetsbaarheden en vragen rondom opvoeden en opgroeien horen bij het leven" Dit is de eerste zin in de visie van het leernetwerk op normaliseren. De ambitie van leernetwerk is om de visie - die dit voorjaar ver

PublicatieRapport Zorglogistiek: Evaluatie van de meerwaarde

Rapport Zorglogistiek: Evaluatie van de meerwaarde

In de ideale wereld krijgen jongeren direct de jeugdhulp die ze nodig hebben. Helaas zijn er ook in de regio Haaglanden wachtlijsten en wachttijden in de jeugdhulp. Het ontbreken van coördinatie en gefragmenteerde sturing beïnvloeden de tij

Meld u aan!Webinar "Professionele ruimte en werkdruk"
maandag 13-06-2022

Webinar "Professionele ruimte en werkdruk"

Hoe ervaren professionals in de jeugdhulp hun professionele ruimte en welke invloed heeft een te hoge werkdruk op die ervaren professionele ruimte? Onlangs is in de regio Haaglanden een professional-ervaringsonderzoek gedaan. Via een korte opiniepei

NieuwsNormaliseren in de jeugdhulp: #hoedan
donderdag 2-06-2022

Normaliseren in de jeugdhulp: #hoedan

Het gebruik van jeugdhulp maakt een pijlsnelle groei door. Ondertussen zijn er kinderen en gezinnen in complexe situaties met hulpvragen waarvoor zij geen passende zorg krijgen, terwijl andere kinderen en gezinnen – met eenvoudige vragen &ndash

Verslag bijeenkomstOnderzoeken Kennisnetwerk als input regionale ontwikkeltafel
woensdag 25-05-2022

Onderzoeken Kennisnetwerk als input regionale ontwikkeltafel

Op 19 mei was er een ontwikkeltafel-plus voor jeugdhulpprofessionals in De Kiem in Westland. Belangrijke input vormden de resultaten en aanbevelingen van een aantal recente onderzoeken van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden: verschillende clië

PublicatieActieonderzoek Beter Samenspel: een tussenbalans

Actieonderzoek Beter Samenspel: een tussenbalans

Beter Samenspel is in 2017 begonnen vanuit de gedachte dat veel gewonnen is als de relatief gescheiden werelden van lokaal team en jeugdbescherming nauwer samenwerken. Het systematisch met actieonderzoek volgen is van belang omdat Beter Samenspel een