logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

HBO Skills II

Het doel van het vak HBO Skills II is dat studenten, door middel van het meewerken aan lopend onderzoek, kennis maken met de verschillende fasen van praktijkgericht onderzoek. Hierbij gaat het met name gaan om het operationaliseren van een gegeven onderzoeksvraag en dataverzameling en –analyse. Studenten presenteren hun bevindingen in de vorm van een posterpresentatie. Het vak wordt in het eerste semester (sep – feb) van het tweede jaar van de opleiding Social Work gegeven.

Het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden levert al meerdere jaren een bijdrage aan dit vak door onderzoeksopdrachten te verstrekken aan studenten, namelijk het Kwalitatief Cliënt Ervaringsonderzoek in Leidschendam-Voorburg, het onderzoek naar de Haagse Kansrijke Start, het onderzoek naar het Kenniscentrum Kind en Scheiding, en Follow Up: Competentiebeleving na hulp met verblijf. Onderzoekers verzorgen enkele begeleidingsmomenten voor de studenten en ondersteunen hen in het uitvoeren van het onderzoek.