logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Pro Grotius

Mentoren en ondersteuningsprofessionals binnen het Pro Grotius College ervaren een grote zorglast. Hoe kan de samenwerking tussen het praktijkonderwijs en jeugdhulp verbeterd worden rondom leerlingen met hulpvragen die zowel thuis als op school spelen?

Achtergrond

Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpprofessionals is belangrijk wanneer leerlingen zowel in het onderwijs als thuis vastlopen. In dit project willen we samen met onderwijs, jeugdhulpprofessionals en beleidsmakers leren hoe die samenwerking versterkt kan worden.

Doel

In dit onderzoek wordt de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp verbeterd rondom leerlingen op het praktijkonderwijs met hulpvragen die zowel thuis als op school spelen. 

Methoden

In het leernetwerk wordt vanuit casuïstiek met elkaar nader onderzocht welke oplossingsrichtingen er zijn in het preventieve domein en de aansluiting op het geïndiceerde domein. Het idee is dat bij gesignaleerde problemen in het (preventief) sociaal domein direct geschakeld kan worden met het leernetwerk van ketenpartners, bestaande uit het ProGrotius, de JGZ, Delft voor elkaar, leerplicht, Delft Support, Gezonde School en politie, waarbij één van de partners wordt aangewezen als de regisseur die met het probleem aan de slag gaat, zoveel als mogelijk binnen de veilige context van de schoolorganisatie. Daarnaast wordt in het leernetwerk onderzocht hoe en welke preventiemaatregelen in de school kunnen worden ingebed om de aanwezigheid van ketenpartners op scholen te vergroten. 

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Jeugdvisie, het ProGrotius, de JGZ, Delft voor elkaar, leerplicht, Delft Support, Gezonde School en politie.

Opbrengsten

De resultaten van dit onderzoek worden in de tweede helft van 2023 verwacht.

Huidige stand van zaken

In november 2021 heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden. In december zijn de eerste focusgroepen geweest. Sinds februari 2022 vinden de bijeenkomsten van het leernetwerk plaats. 

Looptijd

2021 – 2023.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosita Paulo: r.l.paulo@hhs.nl.