logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Rondom het kind

Hoe kan de samenwerking tussen basisscholen, jeugdhulp en ouders verbeterd worden rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op school spelen?

Achtergrond

Samenwerking tussen ouders en professionals is belangrijk wanneer kinderen zowel in het onderwijs als de jeugdhulp ondersteuning krijgen. In dit project willen we samen met ouders, professionals en beleidsmakers leren hoe die samenwerking versterkt kan worden.

Doel

In dit onderzoek is de samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp verbeterd rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op de basisschool spelen. 

Methoden

Eerst zijn met ouders, professionals en beleidsmakers uitgangspunten opgesteld over wat men onder goede samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp verstaat. Vervolgens zijn 21 casussen op 5 scholen besproken en geëvalueerd aan de hand van deze uitgangspunten, waarna concrete verbetervoorstellen zijn bedacht. De bevindingen zijn ook besproken met beleidsmakers en bestuurders.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met De Haagse scholen, SCOH, Universiteit Leiden, BMC, Xtra Plus, Lucas Onderwijs, NJi, Schoolformaat, SPPOH, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, PPO Delflanden, SCO Delft, De Horizon, Librijn, De Eglantier, John F. Kennedy school, Gerth van Wijkschool, de Meester Schabergschool en de Klimop.

Opbrengsten

Uit ons onderzoek kwamen zeven sleutels om de samenwerking tussen ouders, onderwijs- en jeugdhulpprofessionals te verbeteren, namelijk: 

  1. Bevorderen van duurzame onderlinge relaties 
  2. Het kind in diens context centraal stellen 
  3. Versterken van de vakbekwame professional 
  4. Ruimte om samen te werken 
  5. Dekkend aanbod in onderwijs en jeugdhulp met ruimte voor maatwerk 
  6. Ontschotten van het onderwijs en de jeugdhulp 
  7. Samenwerken met hulp rondom bestaanszekerheid 

Op 6 november 2023 was het eindsymposium over dit onderzoek. Kijk hier voor een terugblik op deze middag en de presentatie van het onderzoek.

Kijk hier voor het rapport.

Looptijd

2020 – 2023.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers: a.t.steenbakkers@hhs.nl