logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Rondom het kind

Hoe kan de samenwerking tussen basisscholen, jeugdhulp en ouders verbeterd worden rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op school spelen?

Achtergrond

Samenwerking tussen ouders en professionals is belangrijk wanneer kinderen zowel in het onderwijs als de jeugdhulp ondersteuning krijgen. In dit project willen we samen met ouders, professionals en beleidsmakers leren hoe die samenwerking versterkt kan worden.

Doel

In dit onderzoek wordt de samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp verbeterd rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op de basisschool spelen. 

Methoden

Eerst worden met ouders, professionals en beleidsmakers uitgangspunten opgesteld over wat men onder goede samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp verstaat. Vervolgens worden 48 casussen besproken en geëvalueerd aan de hand van deze uitgangspunten, waarna concrete verbetervoorstellen in de praktijk worden getoetst.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met De Haagse scholen, SCOH, Universiteit Leiden, BMC, Xtra Plus, Lucas Onderwijs, Nji, Schoolformaat, SPPOH, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, PPO Delflanden, SCO Delft, De Horizon, Librijn, De Eglantier, John F. Kennedy school, Gerth van Wijkschool, en de Meester Schabergschool.

Opbrengsten

De resultaten van dit onderzoek worden begin 2023 verwacht.

Huidige stand van zaken

Begin 2021 zijn 3 bijeenkomsten geweest met betrokkenen uit de gemeentes Delft en Den Haag. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de uitgangspunten voor de samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdhulp opgesteld. In deze uitgangspunten staat beschreven wanneer samenwerking nodig is, wat het doel is van samenwerking, en hoe goede samenwerking eruit ziet. Wegens corona is nog niet het gewenste aantal scholen geïncludeerd, maar de werving willen wij binnenkort hervatten. Met de huidige betrokken scholen zijn wij de eerste ouders aan het werven voor deelname. In juni zijn op deze scholen de eerste casusbijeenkomsten.

Looptijd

2020 – 2023.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers: A.T.Steenbakkers@hhs.nl