logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Rondom het kind

Hoe kan de samenwerking tussen basisscholen, jeugdhulp en ouders verbeterd worden rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op school spelen?

Achtergrond

Samenwerking tussen ouders en professionals is belangrijk wanneer kinderen met zowel (passend) onderwijs als jeugdhulp te maken hebben. In dit project willen we samen met ouders, professionals en beleidsmakers leren hoe die samenwerking versterkt kan worden.

Doel

In dit onderzoek wordt de samenwerking tussen basisscholen, jeugdhulp en ouders verbeterd rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op school spelen. 

Methoden

Eerst wordt met ouders, professionals en beleidsmakers gedefinieerd wat onder goede samenwerking tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp verstaan wordt. Vervolgens worden 48 casussen besproken en geëvalueerd aan de hand van deze visie, waarna concrete verbetervoorstellen in de praktijk worden getoetst.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met De Haagse scholen, SCOH, Universiteit Leiden, BMC, Xtra Plus, Lucas Onderwijs, Delft Support, Nji, Schoolformaat, SPPOH, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, PPO Delflanden, SCO Delft, De Horizon, Librijn en De Eglantier.

Opbrengsten

De resultaten van dit onderzoek worden medio 2022 verwacht.

Huidige stand van zaken

Op dit moment is de werving van scholen in volle gang, evenals alle voorbereidingen voor de visiebijeenkomsten en casusreviews.

Looptijd

2020 – 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers: A.T.Steenbakkers@hhs.nl