logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Buurthuis 'Ons Pandje'

Het onderzoek Buurthuis ‘Ons Pandje’: Maatschappelijk welzijn voor jongeren richtte zich op de impact van Stichting MEION's aanbod in buurthuis 'Ons Pandje' op de competentiebeleving van jongeren in Den Haag, specifiek diegenen die deelnamen aan de activiteiten. Het doel was om te begrijpen welke activiteiten jongeren gebruikten, hoe tevreden ze hierover waren, en welke invloed deze activiteiten hadden op hun competentieontwikkeling, zoals hun omgang met ouders, onderwijs en werk. Uitgevoerd door tweedejaarsstudenten pedagogiek via interviews, heeft het onderzoek inzichten opgeleverd die Stichting MEION kunnen helpen hun aanbod te verbeteren en jongeren beter te begeleiden naar een positieve toekomst.

De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in dit rapport. Daarin is aangetoond dat buurthuis 'Ons Pandje' significant bijdraagt aan de competentieontwikkeling van jongeren. Het versterkt sociale vaardigheden en relaties, bevordert zelfstandigheid en biedt een ontspannen omgeving voor vrijetijdsbesteding. Verbeterpunten zijn meer aandacht voor relaties en veiligheid, en betere begeleiding bij de overgang naar volwassenheid. Aanbevelingen in het rapport zijn gericht op versterking van jongerenwerkers, wijkagenten en sociale interacties tussen jongeren.

aside image

Auteurs

Anne Steenbakkers
Barbera Voskuil
Rob Gilsing 

 

Rapport Buurthuis Ons Pandje (pdf)2024
ISBN 9789083447407