logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Preventie en normaliseren

Deze onderzoeken richten zich op versterking van preventie en van het gewone opvoeden en opgroeien, van normaliseren en demedicaliseren.

Jeugdhulp in wijken en gemeenten vergeleken
Lopend

Jeugdhulp in wijken en gemeenten vergeleken

Welke factoren kunnen verschillen in jeugdhulpgebruik tussen wijken en gemeenten verklaren, anders dan populatiekenmerken? Achtergrond Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een model gemaakt dat jeugdhulpgebruik verklaard op basis van popula

Buurthuis ‘Ons Pandje’: Maatschappelijk welzijn voor jongeren
Lopend

Buurthuis ‘Ons Pandje’: Maatschappelijk welzijn voor jongeren

Helpt het aanbod van buurthuis ’Ons Pandje’ jongeren om zich te ontwikkelen en competenter te voelen? Achtergrond Den Haag kent relatief veel gezinnen in kwetsbare omstandigheden. Stichting MEION (Mens In Ontwikkeling) is een welzijnsor

Leernetwerk Normaliseren: leren en innoveren
Lopend

Leernetwerk Normaliseren: leren en innoveren

Leernetwerk normaliseren (werkplaats SAMEN) heeft de ambitie om tot een gedeelde visie en taal te komen over normaliseren en deze vervolgens te gaan gebruiken als er over opvoeden en opgroeien in relatie tot jeugdhulp gesproken wordt. Achtergrond N

Preventie van problemen in opvoeden & opgroeien
Gestopt

Preventie van problemen in opvoeden & opgroeien

Welke effecten hebben verschillende vormen van preventie op het opgroeien en opvoeden van kinderen in Nederland? Achtergrond De transformatie van het jeugdstelsel is ingezet om de hulp bij opvoeden en opgroeien doeltreffender en doelmatiger te make

Gezinsconsulenten als verbinders tussen gezin, wijk en (voor)school
Afgerond

Gezinsconsulenten als verbinders tussen gezin, wijk en (voor)school

Op scholen in Leiden, Katwijk en Leiderdorp werken gezinsconsulenten. Hun rol is om ouders, scholen en de wijk meer met elkaar te verbinden. Om zo gezamenlijk de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en gelijke kansen te creëren. In dit onderz

De rol van de kinderopvang in de Haagse Kansrijke Start
Afgerond

De rol van de kinderopvang in de Haagse Kansrijke Start

Hoe kunnen kinderdagverblijven ouders van informatie voorzien die bijdraagt aan een Kansrijke Start voor Haagse kinderen (-negen maanden tot twee jaar)? Achtergrond Ieder kind verdient het om zijn of haar leven zo goed mogelijk te starten. De eerst

Goede start ouder en kind
Afgerond

Goede start ouder en kind

Wat zijn de behoeften van ouders van jonge kinderen (vanaf de zwangerschap totdat het jongste kind 4 jaar wordt) in de Schilderswijk aan ondersteuning ten aanzien van ouderschap? Achtergrond Buurtcentrum De Mussen heeft vanuit het FNO Zorg voor Kan

Kenniscentrum Kind en Scheiding
Afgerond

Kenniscentrum Kind en Scheiding

Wat is de toegevoegde waarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding? Achtergrond Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is opgericht om kinderen, ouders, hun netwerk en professionals nog beter te ondersteunen bij een scheiding doormiddel van het bean

Haagse Kansrijke Start
Afgerond

Haagse Kansrijke Start

Welke ondersteuningsbehoeften hebben aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen met betrekking tot het ouderschap? Achtergrond Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. &ldquo

Literatuuronderzoek scheiding
Afgerond

Literatuuronderzoek scheiding

Wat is er bekend over beschermings- en risicofactoren bij een scheiding en welke belangrijke keerpunten zijn er? Achtergrond Het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie is gevraagd door Garage2020 om een literatuuronderzoek te doen naar factoren die d

Visietraject Opvoeden en opgroeien Delft
Afgerond

Visietraject Opvoeden en opgroeien Delft

Wat zijn de kernwaarden en -elementen in een visie op de duurzame inrichting van de Delftse infrastructuur rond opvoeden en opgroeien? Achtergrond De tekorten in het sociaal domein nopen tot het terugdringen van het jeugdhulpgebruik. Belangrijk is