logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Alliantie cliënt-professional

Deze onderzoeken richten zich op het versterken van de positie van cliënten en het versterken van de alliantie tussen cliënten en professionals.

Zeg je JA tegen MDMA?! Voorlichting over MDMA therapie aan jongeren met PTSS en hun ouders
Lopend

Zeg je JA tegen MDMA?! Voorlichting over MDMA therapie aan jongeren met PTSS en hun ouders

Ervaringsdeskundige jongere vraagt zich af: Hoe kunnen jongeren met PTSS en hun ouders voorgelicht worden over MDMA-therapie?  Achtergrond  Jongeren hebben een verhoogd risico op een posttraumatische stressstoornis (PTSS). PTSS heeft een

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek
Lopend

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek

Het doel is om de ervaringen van cliënten met het lokale team in de gemeenten van de regio Haaglanden in beeld te brengen. Met deze kennis kan de hulpverlening en het beleid verbeterd worden. Achtergrond Gemeenten zijn in het kader van de Jeug

Cliëntparticipatie in onderzoek
Lopend

Cliëntparticipatie in onderzoek

Hoe kunnen ouders, kinderen en jongeren participeren in onderzoek? De onderzoekers van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden bundelen hun inzichten hierover.  Achtergrond Binnen het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden zoeken we naar manieren om ouders

Diversiteitsensitieve jeugdhulp
Lopend

Diversiteitsensitieve jeugdhulp

Hoe kunnen we diversiteitssensitieve jeugdhulp versterkten in de regio Haaglanden? Achtergrond Onderzoek laat zien dat jeugdigen en gezinnen met een niet westerse migratieachtergrond in de regio Haaglanden minder gebruik maken van de jeugdhulp, in

Follow Up: Competentiebeleving na hulp met verblijf bij Jeugdformaat
Afgerond

Follow Up: Competentiebeleving na hulp met verblijf bij Jeugdformaat

In dit onderzoek stonden de ervaringen en competentiebeleving centraal van jongeren die onlangs jeugdhulp met verblijf hadden afgesloten. Achtergrond Jaarlijks ontvangen ruim 18.000 kinderen residentiële jeugdhulp. Kinderen of jongeren verblij

“Snelle en goede hulp” bij het Centrum Jeugd en Gezin
Afgerond

“Snelle en goede hulp” bij het Centrum Jeugd en Gezin

Dit onderzoek evalueerde of de Pilot Integrale Toegang bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) het gewenste effect heeft gehad. Het doel was om met de nieuwe werkwijze inwoners beter en sneller te helpen. Achtergrond Om de Haagse inwoner met een hulpv