logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Interprofessionele samenwerking

Deze onderzoeken richten zich op versterking van de samenwerking tussen organisaties en/of professionals van verschillende organisaties en verschillende domeinen.

Pro Grotius
Lopend

Pro Grotius

Mentoren en ondersteuningsprofessionals binnen het Pro Grotius College ervaren een grote zorglast. Hoe kan de samenwerking tussen het praktijkonderwijs en (preventieve) jeugdhulp verbeterd worden rondom jongeren met hulpvragen die zowel thuis als op

Volwassen GGZ in de jeugdhulp
Lopend

Volwassen GGZ in de jeugdhulp

Wat is de meerwaarde van het inzetten van hulp vanuit de volwassen GGZ bij jeugdhulptrajecten? Achtergrond Individuele problematiek van ouders verkleint de kans op positieve uitkomsten van gezinsgerichte jeugdhulp. In de regio Haaglanden worden daa

Kwetsbare Zwangeren
Lopend

Kwetsbare Zwangeren

Hoe kunnen het pre- en postnatale domein beter in verbinding komen voor de hulp aan kwetsbare ouders? Achtergrond Kwetsbare (jonge) ouders ervaren knelpunten in zorg en ondersteuning. De pre- en postnatale zorg is nog onvoldoende met elkaar verbond

Beter samenspel
Lopend

Beter samenspel

Het programma Beter Samenspel bevordert de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde instellingen. Achtergrond De tien gemeenten in de regio Haaglanden (H10 gemeenten) werken aan de samenwerking tussen lokale teams en gecertificeerde inst

Zorglogistiek
Lopend

Zorglogistiek

Het project Zorglogistiek verbetert de logistiek rond plaatsingen van jeugdigen in de residentiële zorg. Achtergrond Enkele jaren geleden hoorde de gemeente Den Haag via de media dat een jeugdige in haar stad al zeer lang wachtte op een geschi

Rondom het kind
Lopend

Rondom het kind

Hoe kan de samenwerking tussen basisscholen, jeugdhulp en ouders verbeterd worden rondom kinderen met hulpvragen die zowel thuis als op school spelen? Achtergrond Samenwerking tussen ouders en professionals is belangrijk wanneer kinderen zowel in h

Ketenbreed leren
Lopend

Ketenbreed leren

Welke factoren maken dat een jeugdige in jeugdhulp met verblijf terecht komt en ambulante hulpverlening belemmerd wordt?  Achtergrond Het ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ van jeugdigen is een van de lijnen waarop landelijk wordt inzet

Onderzoek “De handen ineen”
Lopend

Onderzoek “De handen ineen”

Het project “De handen ineen” is een actiegericht onderzoek naar de samenwerking rond complexe huiselijk geweld- en kindermishandelingszaken binnen Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Achtergrond Sommige gezinnen hebben te maken met er