logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Follow Up: Competentiebeleving na hulp met verblijf bij Jeugdformaat

In dit onderzoek stonden de ervaringen en competentiebeleving centraal van jongeren die onlangs jeugdhulp met verblijf hadden afgesloten.

Achtergrond

Jaarlijks ontvangen ruim 18.000 kinderen residentiële jeugdhulp. Kinderen of jongeren verblijven dan (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving, onder meer in leefgroepen en behandelgroepen. Hun verblijf heeft tot doel zorg en bescherming te bieden en hen voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving en, indien mogelijk, naar hun gezin. Jeugdformaat biedt in de regio Haaglanden residentiële jeugdhulp aan en noemen deze hulp ‘Hulp met verblijf in een logeerhuis’. Hier kunt u meer lezen over de verschillende soorten logeerhuizen van Jeugdformaat.

Jeugdformaat wilde graag weten hoe het met de jongeren gaat na het verlaten van deze hulp. Kunnen deze jongeren/jongvolwassenen zich redden in de maatschappij? Hoe competent vinden zij zichzelf? Wat is de bijdrage van de residentiële hulp aan hoe het nu met hen gaat?

Doel

Het doel was om in kaart te brengen wat de competentiebeleving is van jongeren na hulp met verblijf bij Jeugdformaat? Hierbij stonden twee deelvragen centraal:

  1. Hoe kijken jongeren naar hun eigen competentie op dit moment?
  2. Wat is de bijdrage van de hulp met verblijf (+ eventuele nazorg) aan deze competentiebeleving van jongeren?

Met deze kennis kan Jeugdformaat de ondersteuning van jongeren tijdens en na afloop van hun verblijf in een logeerhuis verbeteren en deze jongeren de beste kans geven om gelukkig, veilig en gezond op te groeien.

Methoden

In dit onderzoek zijn interviews gehouden met jongeren die in de periode juni 2019 tot juni 2021 één van de logeerhuizen / 16+ voorzieningen van Jeugdformaat hebben verlaten. Deze interviews zijn gehouden door studenten Social Work in het kader van het vak HBO-skills II. In de interviews is aan jongeren gevraagd hoe tevreden zij zijn over verschillende leefgebieden en hun competenties. Ook werd gevraagd wat de jongeren hebben gehad aan de hulp van Jeugdformaat.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Jeugdformaat.

Opbrengsten

Jongeren blijken het – naar eigen zeggen – vrij goed te doen, hoewel zij ook nog wel de nodige strubbelingen kennen. Zij volgen een opleiding en/of hebben een (bij)baan, zijn tevreden over hun woonsituatie, hebben vrienden en hobby’s waarmee ze hun vrije tijd invullen. Zij voelen zich zelfredzaam en zijn fysiek gezond. Hun uitdagingen liggen bij hun psychische gezondheid, de relaties met hun familie en hun financiën.

Jongeren die in de residentiële jeugdhulp van Jeugdformaat hebben verbleven zijn overwegend positief over de begeleiding die zij ervaren hebben. Een uitdaging zien zij nog wel in het bieden van maatwerk in de begeleiding, zodat die goed aansluit bij de jongere.

Het gehele onderzoeksrapport kunt u hier vinden of rechtsbovenaan downloaden.

Stand van zaken

Het onderzoek is afgerond.

Looptijd

September 2021 – juni 2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers, a.t.steenbakkers@hhs.nl