logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Haagse Kansrijke Start

Welke ondersteuningsbehoeften hebben aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen met betrekking tot het ouderschap?

Achtergrond

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. “Meer kinderen een kansrijke start” is het hoofddoel van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start, dat zich richt op de eerste 1000 dagen van een kind vanaf het moment van verwekking. Door middel van betere samenwerking tussen het medische en het sociale domein zorgt men ervoor dat kwetsbare ouders sneller in beeld komen en tijdig de juiste ondersteuning ontvangen. Om ouders te ondersteunen in het ouderschap is het belangrijk dat er een breed en passend hulpaanbod is. De gemeente Den Haag wilt in het kader van Kansrijke Start graag inzicht verkrijgen in hoe het huidige aanbod aansluit bij de behoeften van ouders.

Doel

Dit onderzoek heeft als doel in kaart te brengen welke ondersteuningsbehoeften aanstaande ouders en ouders met jonge kinderen (tot 2 jaar) hebben met betrekking tot het ouderschap.

Methoden

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door middel van interviews met ouders die met een kind tot twee jaar bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) komen. Studenten interviewen ouders en vragen hen onder andere welke ondersteuning zij behoeven, welke informatie omtrent ouderschap zij nodig hebben en welke cursussen en trainingen ze als steunend hebben ervaren.  

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Den Haag en het Centrum Jeugd & Gezin.

Opbrengsten

De resultaten van dit onderzoek worden medio 2021 verwacht.

Huidige stand van zaken

De studenten hebben in totaal 18 ouders geïnterviewd over hun opvoedvragen en ondersteuningsbehoeften. Zij hebben hun bevindingen gepresenteerd aan elkaar en de gemeente in een feestelijke slotbijeenkomst van hun vak. Op dit moment worden de interviews nader geanalyseerd en worden de resultaten vergeleken met gesprekken met kwetsbare jonge moeders over hetzelfde thema (gehouden door de gemeente). Deze resultaten en vergelijking geven input aan de Design Sprints van de gemeente in april, welke tot doel hebben om het ondersteuningsaanbod voor kwetsbare ouders te verbeteren.

Looptijd

2020 – 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers: A.T.Steenbakkers@hhs.nl