logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Jeugdhulp in de wijken

Sociale cohesie, (ervaren) veiligheid, het voorzieningenniveau en de samenwerking tussen voorzieningen zijn van invloed op het gebruik van jeugdhulp. Deze factoren spelen een rol naast demografische en sociaaleconomische kenmerken van wijken en gemeenten. Dit blijkt uit het rapport ‘Jeugdhulp in de wijken - Welke wijkkenmerken verklaren de verschillen tussen verwacht en werkelijk gebruik van jeugdhulp?’

Het onderzoek is een vervolg op het eerder in 2020 door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uitgebrachte rapport, dat voor alle wijken in Nederland het verwachte jeugdhulpgebruik in 2017 in beeld bracht. Die verwachting was gebaseerd op een model met daarin overwegend demografische en sociaaleconomische wijkkenmerken. In het vervolgonderzoek in de regio Haaglanden stonden de verschillen tussen het verwachte en daadwerkelijke gebruik in de wijken in de regio centraal. De vraag was of deze verschillen zich laten duiden op basis van aanvullende, lokaal beschikbare kwantitatieve data en op basis van aanvullend kwalitatief onderzoek. De resultaten van dit onderzoek kunt u in dit rapport lezen.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele bij jeugd en opvoeding betrokken partijen in Delft, Den Haag en Zoetermeer. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het SCP en het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden.

 

aside image

Auteurs

Rob Gilsing

Cathelijne Mieloo

Wouter Reith

 

Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerkingmet het SCP en het kennisnetwerk JeugdHaaglanden.

Jeugdhulp in de wijken vergeleken (pdf)2020
ISBN 9789083115276