logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Kenniscentrum Kind en Scheiding

Wat is de toegevoegde waarde van het Kenniscentrum Kind en Scheiding?

Achtergrond

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding (KKS) is opgericht om kinderen, ouders, hun netwerk en professionals nog beter te ondersteunen bij een scheiding doormiddel van het beantwoorden van vragen en het verwijzen naar trainingsaanbod. Het kenniscentrum heeft het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie gevraagd onderzoek te doen naar hun toegevoegde waarde. 

Doel

Dit onderzoek heeft als doel in kaart te brengen wat de toegevoegde waard is van het Kenniscentrum Kind en Scheiding en hoe zij groepen kunnen bereiken die nu nog niet bereikt worden. 

Methoden

Middels een korte digitale vragenlijst brengen wij in kaart hoe ouders en professionals het contact met het KKS ervaren en welke nieuwe inzichten zij hebben verkregen. Daarnaast worden door studenten interviews gehouden met professionals van organisaties van waaruit verwezen wordt naar het KKS en van organisaties waarnaar het KKS ouders verwijst. Tenslotte worden de achtergrondgegevens van cliënten van het KKS vergeleken met de populatie gescheiden ouders in de regio Haaglanden, om inzicht te krijgen in welke groepen nog niet bereikt worden.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking het Kenniscentrum Kind en Scheiding.

Opbrengsten

De resultaten van dit onderzoek worden begin 2021 verwacht.

Huidige stand van zaken

Verschillende professionals en ouders hebben de online vragenlijst ingevuld. Enkele professionals worden op dit moment geïnterviewd door de studenten om hun antwoorden nader toe te lichten.

Looptijd

2020 – 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers: A.T.Steenbakkers@hhs.nl