logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Leonard Geluk

Leonard Geluk was tot 31 maart 2020 voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool en voorzitter van de bestuursraad van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. Vanaf 1 april 2020 is hij algemeen directeur van de VNG.

Op 1 april jl. startte ik in een nieuwe baan als Algemeen Directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Een bijzondere start: best ingewikkeld om vanuit huis kennis te maken met de nieuwe collega’s en om verantwoordelijk te zijn voor een organisatie waarvan je de medewerkers niet face tot face spreekt. Zoals iedereen op dit moment leer ik met de situatie om te gaan: we zijn goed in improviseren en de veerkracht van de samenleving is gelukkig groot. 

Tot 1 april was ik werkzaam als voorzitter van het CvB van De Haagse Hogeschool. Een periode van het wisselen van jobs is ook een periode van reflectie. Er zijn veel ontwikkelingen op De Haagse Hogeschool waar ik zeer positief over ben. Een van die ontwikkelingen is de manier waarop de hogeschool zich een positie heeft verworven in het netwerk van relevante maatschappelijke ontwikkelingen. In het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden komt De Haagse Hogeschool als netwerkhogeschool echt tot zijn recht. En dat is belangrijk. Het praktijkgerichte onderzoek van een hogeschool is bedoeld om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. En de wereld van de Jeugdhulp schreeuwt om praktijkgericht onderzoek waarin zorgaanbieders, gemeenten en onderzoekers schouder aan schouder samenwerken om ervoor te zorgen dat er echt iets verandert. In 2014 was ik voorzitter van de TSJ, een commissie die de overdracht van jeugdhulp van Rijk en Provincies naar gemeenten monitorde. De belangrijkste conclusie was toen: zorg ervoor dat er een innovatieagenda komt op basis waarvan gewerkt wordt aan betere zorg, gericht op gezinnen, waarbij er sprake is van minder schotten en meer samenhang. In Haaglanden zien we dat, dankzij het kennisnetwerk, meer en meer ontstaan. En het mooie van een netwerk is dat het dynamisch is: het kan groeien en sinds het initiatief in 2016 startte, hebben we eind 2018 de gemeente Delft als nieuwe partner mogen verwelkomen, en in 2020 ook Jeugdbescherming West en Ipse de Bruggen.

Ik kijk terug op een aantal goede vergaderingen met de wethouders en bestuurders van de betrokken partijen. Ook in een tijd dat er tussen gemeenten en aanbieders spanningen bestonden over de financiering werd er inhoudelijk goed samengewerkt en dat is veel waard.

Bij de VNG blijf ik zeer betrokken bij de ontwikkelingen van de jeugdhulp. Het is en blijft een zeer belangrijk dossier. Ik zal daar de ervaringen van het kennisnetwerk steeds op het netvlies houden. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking in de praktijk, die meer en meer leidt tot een transformatie van de zorg voor kwetsbare jongeren en gezinnen. Ik kijk met een positief gevoel terug op de totstandkoming van het netwerk en zal het als lichtend voorbeeld voor heel Nederland blijven volgen!  

Geef een reactie