logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Artikel Meer aandacht voor de mentor in het VO

Recent verscheen het artikel "Mentor Centraal in Leerlingbegeleiding" in Van12tot18, een magazine voor leraren en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs, geschreven door onze lector Jeugdhulp in transformatie Rob Gilsing en Peter de Vries, expert in ouderbetrokkenheid. Onder redactie van Rob en Peter verscheen vorig jaar bij Coutinho het boek Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding. In het artikel benadrukken ze het belang van mentoren in het voortgezet onderwijs en onderstrepen hun rol als eerste vertrouwenspersonen voor leerlingen. 

In een aangrijpende casus wordt beschreven hoe een mentor, Mart, een leerling genaamd Casper, bijstaat nadat hij een traumatische ervaring heeft onthuld. Dit toont aan hoe mentoren niet alleen betrokken zijn bij academische begeleiding, maar ook een cruciale rol spelen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun mentees. 

Rob en Peter pleiten in het artikel voor persoonlijke toerusting van mentoren, een heldere zorgstructuur op scholen en goede nazorg voor mentoren die met schokkende verhalen in aanraking komen. Ze roepen op tot professionalisering van mentoren, met aandacht voor reflectie, intervisie en gericht cursusaanbod. 

Lees het volledige artikel hier.