logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Minor Zorgcoördinatie voor gezinnen met complexe problemen gestart

Op 31 augustus, de eerste dag van het nieuwe schooljaar, hebben faculteitsdirecteur Marjolein Moonen en lector Rob Gilsing de digitale aftrap verricht van de minor Zorgcoördinatie voor gezinnen met complexe problemen. De minor is mede ontwikkeld op verzoek van en met een financiële bijdrage van de gemeente Den Haag. Medewerkers van het lectoraat Jeugdhulp in transformatie hebben het afgelopen jaar de minor ontwikkeld voor studenten van de opleidingen sociaal werk, pedagogiek en PABO, zowel voor de voltijd als voor de deeltijd. De minor is ontwikkeld in nauwe samenwerking met partners uit het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, zoals Jeugdbescherming West, de gemeente Den Haag, Ipse de Bruggen, en met docenten van de betrokken opleidingen. 

Het doel van de minor is om studenten voor te bereiden om samen met jeugdigen, gezinnen en anderen in hun omgeving een analyse van de gezinssituatie te maken en te beslissen over passende zorg en hulp. De minor focust op gezinnen die kampen met meervoudige en complexe problemen, waar hulp dient te komen gericht op het creëren van een veilige opgroei- en opvoedsituatie. Interprofessionele samenwerking en zorgcoördinatie zijn daarbij belangrijke thema’s.

De minor is enthousiast ontvangen door de studenten aan de Haagse Hogeschool: ruim 70 studenten uit de voltijd en nog eens zo’n 15 uit de deeltijd nemen deel! Wij kijken uit naar een leerzaam semester.

Voor vragen over de minor kunt u contact opnemen met Cora Bartelink,  c.bartelink@hhs.nl