logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Rapport Goede Start Ouder en Kind Ervaringen en Ondersteuningsbehoeften

Wat zijn de behoeften van ouders van jonge kinderen (vanaf de zwangerschap totdat het jongste kind 4 jaar wordt) in de Schilderswijk aan ondersteuning ten aanzien van ouderschap?

Daar is onderzoek naar gedaan in het kader van Goede Start Ouder en Kind met als doel daar inzicht in te krijgen. Samen met Buurtcentrum De Mussen in de Schilderswijk hebben we hier uitvoering aan gegeven.

Ouders met jonge kinderen zien graag een breder activiteitenaanbod voor moeders, met een focus op aanbod voor moeders van 0-2 jarigen. Dat aanbod zou gericht moeten zijn op ontmoeting, ontwikkeling van de kinderen en samenspelen.

Zowel professionals als moeders benadrukken het gebrek aan overzicht en toegankelijke informatie over beschikbare voorzieningen en diensten in de wijk, wat resulteert in een tekort aan laagdrempelige ondersteuning. Belangrijke wensen en suggesties die naar voren komen, omvatten de behoefte aan contact en uitwisseling tussen moeders, laagdrempelige ondersteuning bij opvoedingsvragen, een meertalig ondersteuningsaanbod en praktische hulp zoals oppas en opvang.

Buurthuis de Mussen is direct aan de slag gegaan met de onderzoeksresultaten om zodoende een passend aanbod te realiseren dat aansluit op de wensen en behoeften van gezinnen met jonge kinderen in de Schilderswijk. 

 

aside image

Auteurs
Barbera Voskuil
Wouter Reith
Marion van de Sande

Rapport Goede Start Ouder en Kind (pdf)2023
ISBN 9789083280158