logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

De kracht van het gewone - Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren

De Kracht van het Gewone: Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren

Normaliseren is een actueel onderwerp in de jeugdhulp. Met een groeiende vraag naar jeugdhulp benadrukken velen het belang van normaliseren en het verminderen van medicalisering. Maar wat betekent normaliseren in de praktijk en hoe kunnen we dit bereiken?

Het Leernetwerk Normaliseren (LNW), onderdeel van de Werkplaats SAMEN, heeft hier in het kader van een klein-maar-fijnproject onderzoek naar gedaan en 13 voorbeelden in beeld gebracht die aansluiten bij de visie op normaliseren. Deze voorbeelden dienen als inspiratie voor iedereen die betrokken is bij opgroeien en opvoeden.

We laten zien wat deze initiatieven doen en hoe ze aansluiten bij de visie op normaliseren van het LNW. Daarnaast werpen we een blik op wat werkt in deze voorbeelden en waar nog ruimte is voor verbetering.

Hiermee illustreren we de kracht van het gewone in het opgroeien en opvoeden maar worden we ook uitgedaagd om na te denken over hoe we normaliseren verder kunnen integreren in beleid en praktijk. We laten zien dat door samen te werken aan normaliseren, we met elkaar nog meer kunnen zorgen voor gezonde en veilige opgroeimogelijkheden voor onze jeugd.

Inspiratie voor beleid en praktijk

Zoals eerder aangegeven, heeft dit project als doel om beleid en praktijk te inspireren met voorbeelden uit de praktijk. Deze voorbeelden kunnen dienen als bron van ideeën en stimulans voor zowel beleidsmakers, praktijkprofessionals en onderzoekers om normaliseren verder te integreren in hun werk.

 

aside image

Auteurs

Tamara Bos
Rob Gilsing
Marije van der Hulst
Barbera Voskuil

De kracht van het gewone (pdf)2023