logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

De rol van de kinderopvang in de Haagse Kansrijke Start

Hoe kunnen kinderdagverblijven ouders van informatie voorzien die bijdraagt aan een Kansrijke Start voor Haagse kinderen (-negen maanden tot twee jaar)?

Achtergrond

Ieder kind verdient het om zijn of haar leven zo goed mogelijk te starten. De eerste 1000 dagen van een kind zijn essentieel voor een goede start (gerekend vanaf de zwangerschap tot 2 jaar). In deze periode wordt de basis gelegd voor de biologische, sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling. Voorzieningen voor jonge kinderen, waaronder de kinderopvang, spelen een cruciale rol in het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen. 

Zoals ons eerdere onderzoek naar de Haagse Kansrijke Start heeft laten zien, hebben ouders een grote behoefte aan betrouwbare informatie. Zij noemden daarbij de kinderopvang echter niet als mogelijk informatiebron. Daarentegen signaleert de kinderopvang dat ouders een steeds groter beroep doen op hun kennis en expertise rondom de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. In dit onderzoek wilden we daarom leren hoe de kinderopvang, door het geven van informatie aan ouders, kan bijdragen aan de kansrijke start van Haagse kinderen.  

Doel

Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen hoe ouders optimaal van informatie voorzien kunnen worden en ondersteund kunnen worden door het kinderdagverblijf. Hiervoor zijn de informatiebehoeftes van de ouders onderzocht. Daarnaast is onderzocht hoe pedagogisch medewerkers hun rol zien in het voorzien van informatie aan ouders en wat zij nodig hebben om hun werk nog beter te doen. Met de resultaten kunnen de gemeente Den Haag, GGD Haaglanden en kinderdagverblijven het aanbod van kinderdagverblijven nog beter laten aansluiten op de informatiebehoeftes van ouders en kunnen zij pedagogisch medewerkers beter toerusten om in deze behoeftes te voorzien.

Methoden

Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van interviews met pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en met ouders die met een kind tot twee jaar bij de kinderopvang komen. Studenten van De Haagse Hogeschool interviewden ouders en pedagogisch medewerkers bij deelnemende kinderopvanglocaties. Zij vroegen hen onder andere welke informatie over de ontwikkeling en opvoeding van jongere kinderen zij nodig hebben/geven en welke rol de kinderopvang hierin speelt en kan spelen. 

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek was een samenwerking tussen de Gemeente Den Haag, de GGD Haaglanden en de Haagse Hogeschool binnen het programma Haagse Kansrijke Start en het Living Lab Publieke Gezondheid. Er zijn vier kinderopvangorganisaties die deelnamen aan het onderzoek, namelijk 2Samen, Dak Kindercentra, Gro-Up en Morgen.

Opbrengsten

Het rapport en een factsheet van de bevindingen zijn opgeleverd. De resultaten zijn tijdens het symposium op 9 oktober 23 gepresenteerd.

Looptijd

2022 – 2023.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Steenbakkers, a.t.steenbakkers@hhs.nl