logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Het manifest ‘Opvoeden en opgroeien in Delft’

Dit manifest is een leidraad met elf uitgangspunten die gezamenlijk de basis vormen voor een duurzame werkwijze rond opvoeden en opgroeien in Delft. De gemeente Delft en haar maatschappelijke partners stellen zich in het manifest op als partners van ouders en jeugdigen.

Het manifest is een nieuwe, richtinggevende visie op ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. De gemeente Delft en haar maatschappelijke partners verbinden zich in dit manifest aan de elf  uitgangspunten. Bovendien zeggen zij toe om in de praktijk ruimte te bieden om te kunnen werken volgens deze uitgangspunten. Immers, het zijn uiteindelijk de professionals op de werkvloer die ermee aan de slag moeten gaan. Zoals het in het manifest staat: “Wij gaan doen wat hiervoor nodig is, altijd vanuit de belangen van jeugdigen. Wij doen dat met lef en creëren en pakken de ruimte daarvoor. Wij houden elkaar scherp.”

Meer informatie over het traject waarin het manifest tot stand is gekomen vindt u hier.

aside image

Dit is een uitgave van de Gemeente Delft en is samen met het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions van De Haagse Hogeschool tot stand gekomen.

 

Auteurs

Rob Gilsing

Anne Steenbakkers

Manifest Delft (pdf)2020