logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Jeugdhulp in wijken en gemeenten vergeleken

Welke factoren kunnen verschillen in jeugdhulpgebruik tussen wijken en gemeenten verklaren, anders dan populatiekenmerken?

Achtergrond

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een model gemaakt dat jeugdhulpgebruik verklaard op basis van populatiekenmerken. Samen met het kennisnetwerk is dit model toegepast op wijkniveau, waardoor het jeugdhulpgebruik per wijk afgezet wordt tegen het jeugdhulpgebruik dat verwacht zou worden op basis van populatiekenmerken. Populatiekenmerken in het model zijn onder andere het inkomen, het aantal eenoudergezinnen en het aantal ouders met een psychische aandoening. Voor de verschillen tussen het daadwerkelijke en voorspelde jeugdhulpgebruik worden in dit onderzoek nadere verklaringen gezocht.

Doel

Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te verkrijgen in factoren die het verschil tussen het verwachte en daadwerkelijke jeugdhulpgebruik tussen wijken en gemeenten kunnen verklaren.

Methoden

In verschillende wijken in de regio Haaglanden worden focusgroepen gehouden met professionals binnen de jeugdhulp en het voorliggend veld. Zij discussiëren over het verschil in hun wijk: wordt dit verschil herkend en welke lokale factoren kunnen dit verklaren. Hierbij kan gedacht worden aan ontbrekende populatiekenmerken of wijk-specifieke kenmerken zoals een actieve huisarts of een actief wervende aanbieder. Daarnaast vinden er focusgroepen plaats met de betrokken beleidsambtenaren om het beeld van de wijken in de stad te bediscussiëren. 

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau en de gemeenten in het Kennisnetwerk.

Opbrengsten

Het rapport van het SCP en de interactieve kaart waarop het verwachte en daadwerkelijke jeugdhulpgebruik en het verschil daartussen ingezien kan worden, staat op deze site en is ook te vinden onder Publicaties op deze site. De uitkomsten van de verdiepende gesprekken in de wijk en met gemeenten volgt in het najaar van 2020. 

Huidige stand van zaken

In de eerste helft van 2020 vinden de focusgroepen in wijken en met de gemeenten plaats.

Looptijd

2019 – 2020.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Cathelijne Mieloo: C.L.Mieloo@hhs.nl.