logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Kwalitatief cliëntervaringsonderzoek

Het doel is om de ervaringen van cliënten met het lokale team in de gemeenten van de regio Haaglanden in beeld te brengen. Met deze kennis kan de hulpverlening en het beleid verbeterd worden.

Achtergrond

Gemeenten zijn in het kader van de Jeugdwet verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. In 2016 deed de regio Haaglanden kwantitatief onderzoek naar de cliëntervaring van jongeren en ouders in de jeugdhulp. Na dit kwantitatieve onderzoek is dit kwalitatieve CEO uitgevoerd om enkele thema’s die voortkwamen uit het kwantitatieve onderzoek verder uit te diepen. Deze thema’s zijn 1) de samenwerking tussen de verschillende betrokken professionals uit de jeugdhulp en 2) de mate waarin de verleende hulp aansluit bij de hulpvraag.

Doel

Het doel van het kwalitatieve CEO is om verdiepende informatie te verzamelen van ouders en jeugdigen als input voor verbetering van beleid of praktijk. 

Methoden

Studenten van de opleidingen Social Work en Pedagogiek interviewen in duo’s ouders van kinderen in de leeftijd 0 tot 16 jaar die met jeugdhulp te maken hebben gehad. Daarnaast worden jongeren in de leeftijd 16 tot 23 die jeugdhulp hebben ontvangen individueel of in een focusgroep geïnterviewd. De interviews vinden plaats aan de hand van een semigestructureerde topiclijst.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de H10 gemeenten en uitgevoerd bij de organisaties van het kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. 

Opbrengsten

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen we concluderen dat ouders en jongeren in de jeugdhulp over het algemeen tevreden zijn over de hulp. Twee belangrijke punten die bij de mate van tevredenheid een rol spelen, zijn het goed gehoord worden en het ervaren van een klik met de hulpverlener. De ervaringen over de samenwerking tussen professionals en de ervaringen over het aansluiten van de hulp op de hulpvraag zijn echter wisselend. Goede communicatie tussen hulpverleners onderling en tussen hulpverleners en ouders kan hier een positieve bijdrage aan leveren.

Huidige stand van zaken

Er zijn zes kwalitatief cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd, namelijk in Haaglanden in 2019, 2020 en 2021, in Leidschendam-Voorburg in 2020 en 2021 en in Delft in 2021. De eerst vijf rapporten kunt u rechts bovenin vinden. De verwerking van de metingen over 2021 in Haaglanden is in volle gang. 

Looptijd

2019 – onbepaald. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Reith: w.j.m.reith@hhs.nl.