logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Normaliseren in de jeugdhulp: #hoedan

Het gebruik van jeugdhulp maakt een pijlsnelle groei door. Ondertussen zijn er kinderen en gezinnen in complexe situaties met hulpvragen waarvoor zij geen passende zorg krijgen, terwijl andere kinderen en gezinnen – met eenvoudige vragen – soms te makkelijk medische labels krijgen met bijbehorende hulp. De realisatie dat dit gebeurt en de wens om daar iets aan te veranderen is de beweging van normaliseren.

Maar hoe geef je deze beweging naar meer normaliseren een zwengel? Een startpunt kan zijn om hier binnen de eigen gemeente structureel over te praten met alle betrokken partijen zoals ouders, jongeren, zorgaanbieders, (jeugd)gezondheidszorg en scholen. Wat verstaan zij onder normaliseren en tot welke conclusies leidt dat voor beleid en uitvoering?

In een online bijeenkomst voor gemeenten vertelde Tamara Bos hoe zij met stakeholders in het Leernetwerk Normaliseren dit begrip hebben verkend en wat zij daarbij tegenkwamen. Haar verhaal geeft een beeld van de verschillende perspectieven op normaliseren en de gedeelde visie en taal die dit oplevert.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website voor meer informatie over het Leernetwerk Normaliseren en de opbrengsten. Wil je een keer aanwezig zijn? Wij hebben onze volgende (fysieke!) leernetwerkbijeenkomst op 8 juni 2022, van 15:30-18:00 op De Haagse Hogeschool. Stuur hiervoor een mail naar Tamara Bos, t.bos.@hhs.nl.

De komende maanden organiseren Divosa en het NJi meer bijeenkomsten rondom dit thema voor gemeenten. Zie hun website voor meer informatie.