logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Verbeter de samenwerking: zeven sleutels

Met ons onderzoek Rondom het kind spitsten we ons toe op het versterken van de samenwerking tussen ouders, onderwijs- en jeugdhulpprofessionals. Hun missie? Passende ondersteuning bieden aan kinderen en gezinnen, met als doel kinderen gezond en gelukkig op te laten groeien. 

Drie stappen werden genomen. Samen met onderwijs- en jeugdhulpprofessionals werden uitgangspunten voor samenwerking vastgesteld. Daarna werden 21 casusreviews gehouden op vijf scholen om te kijken wat wel en niet werkte. Ten slotte werden knelpunten op beleidsniveau besproken en actieplannen gesmeed. 

Wat zijn de sleutels tot succes? Een greep: het draait om duurzame relaties, waar vertrouwen en respect centraal staan. Het kind staat voorop, met aandacht voor zijn hele context. En vakbekwame professionals zijn essentieel, die niet alleen hun eigen vak verstaan maar ook het samenspel met ouders en collega's. 

Een inspirerend voorbeeld? Samenwerking tussen ouder, gezinscoach en school, waarbij iedereen aan tafel zit en moeder actief betrokken is. Het belang van ruimte om samen te werken en flexibiliteit in aanbod en beleid werd duidelijk benadrukt. 

 “Wat goed ging is dat er in een driehoek met ouder, gezinscoach en school werd samengewerkt. De Gezinscoach belde met de school, met toestemming van moeder, en stelde voor om met zijn drieën om de tafel te gaan. Dat zou ik bij elke gezinscoach willen. Als moeder ook aan tafel zit kun je gemakkelijke vragen stellen, dat vinden ouders gewoon prettig.” 

Kortom, dit onderzoek biedt praktische inzichten en concrete actiepunten om de samenwerking te verbeteren.  

Voor alle sleutels van succes ga je naar de pagina van het onderzoek, daar vind je ook het volledige rapport.