logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Volgende stap in opbouw Leernetwerk Normaliseren

Op 10 juni j.l. is de online voorbereiding voortgezet van het leernetwerk Normaliseren (zie hier). Met de deelnemers is gesproken over de wijze van inrichting van het leernetwerk Normaliseren. Bovendien zijn de belangrijkste thema’s - voor dit moment - verzameld. De ingebrachte thema’s hebben enerzijds te maken met het ontwikkelen van een gezamenlijk lexicon voor het praten over het normale leven. Anderzijds betreffen de thema’s de wijze waarop uitvoering gegeven kan worden aan de normaliseringsambitie.

Met het leernetwerk Normaliseren wordt het gesprek gevoerd over opgroeien en opvoeden en de terugdringing van de inzet van (onnodige of niet passende) jeugdhulp. In het leernetwerk komen deelnemers met hun verschillende perspectieven, ervaringen en kennis bij elkaar om met elkaar nieuwe ervaringen op te doen en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en delen.

In het najaar van 2020 komt de kerngroep weer online bij elkaar. In het Leernetwerk is nog ruimte voor deelnemers. Bij interesse of voor vragen kunt u contact opnemen met Tamara Bos, t.bos@hhs.nl.

15-06-2020