logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Gezocht: enthousiaste meedenkers voor het platform jeugdhulpprofessionals

Wat zijn de ervaringen van jeugdhulpprofessionals in de regio Haaglanden rond het thema Ruimte voor de professional? De afgelopen tijd hebben we samen met professionals vastgesteld dat er draagvlak is voor het (door)ontwikkelen van een Platform Jeugdhulpprofessionals Haaglanden (PJH). Het doel hiervan is om die ervaringen in beeld te brengen en uitwisseling hierover te stimuleren – zie de blog van Arie Opstelten. Dit willen we onder meer doen door een halfjaarlijks Professionalervaringsonderzoek (PEO), waarmee ervaringen en inzichten van professionals rond dit thema worden gemonitord. Op basis hiervan kunnen professionals, organisaties en beleidsmakers verbeteracties initiëren. Centraal staat dat het platform voor en door professionals wordt ontwikkeld. Het lectoraat Jeugdhulp in transformatie van de Haagse Hogeschool faciliteert en ondersteunt.

In de ontwikkelfase van het platform en de nieuwe vragenlijst (PEO) willen we graag een enthousiaste groep professionals betrekken. Deze werkgroep denkt mee over de thema’s van de vragenlijsten, reflecteert op mogelijke verbeteracties en borgt het doel van het platform. De werkgroep komt 2 tot 3 keer per jaar samen. We trachten om alle werkzaamheden gedurende die bijeenkomsten te laten plaatsvinden.

Vind je het thema Ruimte voor de professional ook zo belangrijk en wil je met collega’s meedenken over dit thema? Mail naar onderzoeker Rosita Paulo (r.l.paulo@hhs.nl), de contactpersoon binnen het lectoraat voor dit project.

Klik hier voor meer informatie.