logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden
aside image

Onze onderzoekers delen nieuwe inzichten in Sozio

In een mooie samenwerking tussen De Haagse Hogeschool en het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden hebben onze onderzoekers Cora Bartelink, Anne Steenbakkers en Marije van der Hulst diepgaande inzichten verkregen over de aanpak van huiselijk geweld in de regio Haaglanden. Hun bevindingen – te vinden in dit rapport – hebben ze onlangs gepubliceerd in een artikel in Sozio.

Artikel "Samen staan we sterk: Nieuwe inzichten in de aanpak van huiselijk geweld"

Dit artikel, getiteld "Samen staan we sterk: Nieuwe inzichten in de aanpak van huiselijk geweld," onthult de resultaten van een participatief actieonderzoek waarin deze onderzoekers hebben samengewerkt met professionals en gezinnen om een effectievere benadering van huiselijk geweld te ontwikkelen.

Het onderzoek heeft geleid tot concrete verbeteringen, waaronder de ontwikkeling van een gespreksleidraad voor multidisciplinaire casuïstiekbespreking. Deze leidraad stelt professionals in staat om gezamenlijk analyses te maken en gezinsgerichte plannen op te stellen. Bovendien zijn er afspraken gemaakt om gezinnen systematisch te betrekken bij discussies over hun situatie.

Impact op betrokken gezinnen

Cora Bartelink, Anne Steenbakkers en Marije van der Hulst zijn ervan overtuigd dat deze bevindingen een positieve impact zullen hebben op de levens van de betrokken gezinnen. "Het is een belangrijke stap voorwaarts in de regio Haaglanden, hoewel er nog veel werk aan de winkel is om de situatie voor gezinnen daadwerkelijk te verbeteren," merken zij op.

De publicatie van dit artikel in Sozio is niet alleen een mijlpaal voor de onderzoekers, maar ook een manier om kennis te delen en bij te dragen aan een effectievere aanpak van huiselijk geweld. Het is een illustratie van hun toewijding aan het verspreiden van waardevolle inzichten.

Het artikel getiteld "Samen staan we sterk: De Haagse Hogeschool en Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden werken samen aan een betere aanpak van huiselijk geweld." verscheen in Sozio op 1 maart 2023. Lees hier het gehele artikel.