logo

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden

Rapport De Jeugdhulpverlener met de toverstaf

Deze rapportage maakt deel uit van het professional ervaringsonderzoek (PEO), dat periodiek de ervaringen van jeugdhulpprofessionals in de regio Haaglanden meet, specifiek op het gebied van professionele ruimte.

Dit keer onderzochten we welke maatschappelijke verwachtingen er volgens jeugdhulpprofessionals uit de regio Haaglanden leven, welke impact dit heeft op hun werk en hoe ze hiermee omgaan. 

Een respondent: ‘Dat verwacht wordt dat je een soort toverstaf hebt. Dat ik alles onder controle heb, alles kan regelen en alles voor elkaar kan krijgen.’ 

De verwachting van de toverstaf waarmee jeugdhulpprofessionals problemen van gezinnen direct kunnen oplossen, was een van de vijf verwachtingen, die we vonden. Andere verwachtingen waren dat de jeugdhulp onterecht kinderen uit huis plaatst, het probleem bij de jongere ligt, je geen jeugdhulp krijgt als je het nodig hebt en de jeugdhulp efficiënter en effectiever kan. 

Deze maatschappelijke verwachtingen spelen een belangrijke rol in de beslissingen die jeugdhulpprofessionals nemen en drukken een stempel op zowel hun dagelijks werk als op hun persoonlijke en professionele identiteit. 

Eerdere metingen hadden betrekking op: professional zijn tijdens de eerste maanden van de Covid-pandemie, professionele ruimte en de invloed van regels en eisen en professionele ruimte en werkdruk. Meer informatie over het PEO vind je op de website

Daar zijn ook rapportages van eerdere metingen te vinden.